آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب

مهدی جامی
آیا ایرانیان از بهشت اخراج شده‌اند؟

هیچ بخشی از زندگی ایرانی نیست که با آب و درخت و باغ و کشت و کار و فرهنگ حرمت نهادن به درخت و طبیعت پیوند نداشته باشد. درخت در فرهنگ ما مقدس است و بسیار ستوده شده است: برومند باد آن همایون درخت که […]

آزاده پیمان
امواج الکترومغناطیس و تأثیرات آن بر انسان و محیط زیست
امین آزاد
کاهش آلودگی مهم‌تر از افزایش قدرت
فائقه ارشک
آشوراده، شکاف جنسیتی، و محیط زیست
لیلا عفتی
مدارس محیط زیستی و امیدواری به عمومی کردن آموزش مراقبت از طبیعت

آموزش محیط زیست ضرورت و نیاز دنیای امروز است. صنعتی شدن جوامع و استفاده از مظاهر آن حتا در مناطق روستایی سبب ایجاد زباله‌های فراوان و آلودگی آب و هوا شده است و این روند آلوده‌سازی به شدت و سرعت در حال افزایش است، تا […]


امین بزرگیان
خوانشی از هانا آرنت برای محیط زیست؛ قطعاتی درباره‌ی طبیعت و تاریخ

فلسفه‌ی محیط زیست در شکل مدرن‌اش از اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ گسترش پیدا کرد. افزایش محصولات نگران‌کننده برای حیات و رشد حس بحرانی‌شدن محیط زیست و در مجموع این ترس که جنگ سرد و تبعات‌اش همچون گسترش انرژی اتمی در حال تخریب زندگی است، فلسفه را […]