آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب

سپیده جدیری
به: پُرخونیِ آن روزهای سبز

    با بختِ آزمایشی‌ات چه کنم؟ با بختِ بی همه چیز، بی تنوع و مسرور فروغِ صدها سالگی‌ام خودکشی می‌کند ای کمترینْ شکسته‌ی من بی حرف و بی هدف کافی‌ست! کسی مرا در افراشتگی صدا می‌کند از کلامی به کلامی غروبِ برگشته‌اش را می‌شمارد […]

مجله تابلو
خوابِ تلخِ بی‌سرزمین‌ها
بهروز صمدبیگی
نگاهی به شیطنت‌های پساانتخاباتی
سپهر عاطفی
کارخانه‌ی مرگ
سپیده جدیری
به مطالبات زنان کارگر بی‌توجه بوده‌ایم

گفت‌و گو با مریم رحمانی       مریم رحمانی از چهره‌های فعال در حوزه‌ی زنان است که به رغم تمام موانع برای فعالیت در این حوزه در ایران، همچنان ثابت قدم به کار خود ادامه می‌دهد. او را از زمان فعالیتش در وب‌سایت «مدرسه‌ی […]