آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب

حسین قاضیان
حجاب چه ربطی به مشروعیت دارد؟

آیا‭ ‬موضوعی‭ ‬مثل‭ ‬پوشش‭ ‬زنان،‭ ‬یعنی‭ ‬موضعی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬برخی‭ ‬چندان‭ ‬هم‭ ‬مهم‭ ‬یا‭ ‬اساسی‭ ‬قلمداد‭ ‬نمی‌شود،‭ ‬می‌تواند‭ ‬با‭ ‬موضوعی‭ ‬مهم‭ ‬و‭ ‬بنیادین‭ ‬چون‭ ‬‮«‬مشروعیت‭ ‬حکومت‮»‬‭ ‬ارتباط‭ ‬داشته‭ ‬باشد؟‭ ‬در‭ ‬نگاه‭ ‬نخست‭ ‬شاید‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬مقوله‭ ‬بسیار‭ ‬دور‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬نامربوط‭ ‬به‭ […]

مهدی تاجیک
رفراندوم در جمهوری اسلامی، رابطه‌ای از جنس عشق و نفرت
امین بزرگیان
ایده‌ی رفراندوم و اعتراف به شکست
احسان عابدی
چهل سال گذشت، وقت گفتن از رفراندوم رسید؟
علی‌اکبر مهدی
رفراندوم و امکان تغییر

علی‭ ‬اکبر‭ ‬مهدی‭ ‬استاد‭ ‬جامعه‌شناسی‭ ‬دانشگاه‭ ‬ایالتی‭ ‬کالیفرنیا،‭ ‬مقاله‌ای‭ ‬برای‭ ‬تابلو‭ ‬با‭ ‬محوریت‭ ‬دو‭ ‬پرسش‭ ‬نوشته‭ ‬است‭: ‬وقتی‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬رفراندوم‭ ‬صحبت‭ ‬می‌کنیم،‭ ‬درباره‌ی‭ ‬چه‭ ‬چیزی‭ ‬دقیقا‭ ‬حرف‭ ‬می‌زنیم‭ ‬و‭ ‬تحقق‭ ‬یافتن‭ ‬رفراندوم‭ ‬در‭ ‬وضعیت‭ ‬فعلی‭ ‬ایران‭ ‬چگونه‭ ‬ممکن‭ ‬است؟‭ ‬همچنین‭ ‬چه‭ ‬انتقاداتی‭ ‬بر‭ ‬مخالفان‭ […]


رضا حقیقت‌نژاد
چاه رفراندومی که آب ندارد ولی برای روحانی نان دارد

رضا حقیقت‌نژاد، عضو هیئت تحریریه‌ی ایران وایر از‭ ‬۵‭ ‬مرداد‭ ‬۹۲‭ ‬که‭ ‬صادق‭ ‬زیباکلام،‭ ‬استاد‭ ‬دانشگاه‭ ‬تهران‭ ‬در‭ ‬نامه‌ای‭ ‬به‭ ‬حسن‭ ‬روحانی‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬خواست‭ ‬با‭ ‬استناد‭ ‬به‭ ‬اصل‭ ‬۵۹‭ ‬قانون‭ ‬اساسی،‭ ‬‮«‬از‭ ‬مردم‭ ‬ایران‭ ‬نظرخواهی‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬آیا‭ ‬خواهان‭ ‬دشمنی‭ ‬با‭ ‬آمریکا‭ ‬هستند‭ ‬یا‭ […]


نیوشا صارمی
همه‌پرسی یا راهی برای دور زدن دموکراسی؟

در‭ ‬هفته‌های‭ ‬گذشته‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬طرف‭ ‬مقام‌های‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬حسن‭ ‬روحانی،‭ ‬رییس‭ ‬‌جمهوری‭ ‬ایران‭ ‬حرف‭ ‬از‭ ‬برگزاری‭ ‬همه‌پرسی‭ ‬زده‌اند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬هم‭ ‬مخالفان‭ ‬و‭ ‬منتقدان‭ ‬حکومت‭ ‬پیشنهادهای‭ ‬مختلفی‭ ‬برای‭ ‬برگزاری‭ ‬همه‌پرسی‭ ‬مطرح‭ ‬کرده‌اند‭.‬ از‭ ‬سوی‭ ‬آقای‭ ‬روحانی‭ ‬پیشنهادش‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مسایل‭ ‬اجتماعی‭ […]


شهرنوش پارسی‌پور
باور به رای و مشق دموکراسی

حادثه‭ ‬چنان‭ ‬با‭ ‬شتابى‭ ‬اتفاق‭ ‬افتاد‭ ‬و‭ ‬جلو‭ ‬رفت‭ ‬که‭ ‬قابل‭ ‬تصور‭ ‬نبود‭. ‬شاه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬قاب‭ ‬کوچک‭ ‬تلویزیون‭ ‬در‭ ‬تابستان‭ ‬سال‭ ‬۱۳۵۷‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬مى‌آورم‭ ‬که‭ ‬داشت‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬جمعى‭ ‬از‭ ‬خارجی‌‌ها‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬سخنرانى‭ ‬مى‌کرد‭ ‬و‭ ‬گیلاس‭ ‬مشروب‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬سلامتى‭ […]


احسان مهرابی
رفراندوم: فضاسازی سیاسی به نفع حسن روحانی

درخواست‭ ‬حسن‭ ‬روحانی‭ ‬برای‭ ‬رفراندوم‭ ‬براساس‭ ‬اصل‭ ‬۵۹‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬به‭ ‬جز‭ ‬واکنش‌های‭ ‬تند‭ ‬نزدیکان‭ ‬رهبر‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی،‭ ‬بحث‌های‭ ‬حقوقی‭ ‬درباره‌ی‭ ‬چگونگی‭ ‬اجرای‭ ‬همه‌پرسی‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬مطرح‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬ براساس‭ ‬اصل‭ ‬۵۹‭ ‬قانون‭ ‬اساسی‭ ‬‮«‬در‭ ‬مسایل‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬اقتصادی،‭ ‬سیاسی،‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬فرهنگی‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ […]


شراگیم زند
هرکی تخم داره بیاد جلو

رفراندوم‭ ‬یا‭ ‬همه‌پرسی‭ ‬در‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬جوامع‭ ‬روشی‭ ‬برای‭ ‬بعضی‭ ‬تصمیم‌گیری‌های‭ ‬کلان‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬اداره‌ی‭ ‬کشور‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬نه‭ ‬در‭ ‬همه‌ی‭ ‬جوامع‭. ‬در‭ ‬جوامعی‭ ‬که‭ ‬دل‭ ‬آسمان‭ ‬باز‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬برای‌شان‭ ‬پیر‭ ‬فرزانه‌ای،‭ ‬عالم‭ ‬ربانی‌ای،‭ ‬منجی‭ ‬عالم‭ ‬بشریتی،‭ ‬پدر‭ ‬ملتی‭ ‬و‭ ‬چیزی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬دست‭ […]