آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب
Bannerside


۱۳ مرداد ۱۳۹۷

یه بنده خدا

ویدیو


چهل سالگی | ویدئو


جوانان ایرانی متولد سال ١٣۵٧ که همسن انقلاب ایرانند در باره دغدغه ها و احساس خود در این ویدیو سخن گفته ، معنای چهل سالگی را نیز از دید خود بیان می کنند. آنها همچنین از نگرانیهای خود و درسهایی که در زندگی فرا گرفتند سخن می گویند.

راستی شما از چهل سال گذشته چه درسی گرفتید؟