آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب

۹ فروردین ۱۳۹۷

شراگیم زند

سیاست


هرکی تخم داره بیاد جلو


رفراندوم‭ ‬یا‭ ‬همه‌پرسی‭ ‬در‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬جوامع‭ ‬روشی‭ ‬برای‭ ‬بعضی‭ ‬تصمیم‌گیری‌های‭ ‬کلان‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬اداره‌ی‭ ‬کشور‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬نه‭ ‬در‭ ‬همه‌ی‭ ‬جوامع‭. ‬در‭ ‬جوامعی‭ ‬که‭ ‬دل‭ ‬آسمان‭ ‬باز‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬برای‌شان‭ ‬پیر‭ ‬فرزانه‌ای،‭ ‬عالم‭ ‬ربانی‌ای،‭ ‬منجی‭ ‬عالم‭ ‬بشریتی،‭ ‬پدر‭ ‬ملتی‭ ‬و‭ ‬چیزی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬دست‭ ‬نزول‭ ‬کرده‭ ‬است،‭ ‬تصمیمات‭ ‬این‭ ‬شخص‭ ‬بزرگوار‭ ‬در‭ ‬حکم‭ ‬رفراندوم‭ ‬و‭ ‬بیان‌گر‭ ‬اراده‌ی‭ ‬ملت،‭ ‬خلق‭ ‬یا‭ ‬امت‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬چنین‭ ‬جوامعی‭ ‬نیازی‭ ‬به‭ ‬همه‌پرسی‭ ‬نیست‭.‬

البته‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬شکوهمند‭ ‬اسلامی‭ ‬از‭ ‬آن‌جا‭ ‬که‭ ‬رهبر‭ ‬فرزانه‌ی‭ ‬ما‭ ‬تازه‭ ‬از‭ ‬فرانسه‭ ‬تشریف‭ ‬آورده‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬‮«‬اوپن‭ ‬مایند‮»‬‭ ‬بودند،‭ ‬در‭ ‬بدو‭ ‬امر‭ ‬تصمیم‭ ‬گرفتند‭ ‬منت‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬ملت‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬هنوز‭ ‬‮«‬امت‮»‬‭ ‬نشده‭ ‬بودند‭ ‬گذاشته‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬ایشان‭ ‬نیز‭ ‬نظرشان‭ ‬را‭ ‬درباره‌ی‭ ‬شیوه‌ی‭ ‬اداره‌ی‭ ‬کشور‭ ‬بپرسند‭ ‬و‭ ‬اینگونه‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬رفراندوم‭ ‬برگزار‭ ‬گردید‭. ‬البته‭ ‬نه‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬رفراندوم‌هایی‭ ‬که‭ ‬هرکس‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬مدل‭ ‬حکومتی‭ ‬که‭ ‬عشقش‭ ‬کشید‭ ‬رای‭ ‬بدهد‭.‬‭ ‬ایشان‭ (‬ارواحنا‭ ‬فداه‭) ‬خودشان‭ ‬زحمت‭ ‬کشیدند‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬مدل‭ ‬حکومت‭ ‬انتخاب‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬گذاشتند‭ ‬جلوی‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬گفتند‭ ‬حالا‭ ‬شما‭ ‬بیاید‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬همه‌پرسی‭ ‬بگویید‭ ‬آری‭ ‬یا‭ ‬خیر‭. ‬این‭ ‬شیوه‌ی‭ ‬نظرسنجی‭ ‬برای‭ ‬تک‌تک‭ ‬آحاد‭ ‬ملت‭ ‬مسبوق‭ ‬شناخته‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کودکی‭ ‬هم‭ ‬بارها‭ ‬برای‌مان‭ ‬پیش‭ ‬آمده‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬بزرگ‌تری‭ ‬یک‭ ‬غذایی‭ ‬را‭ ‬می‌گذاشت‭ ‬جلوی‌مان‭ ‬و‭ ‬وقتی‭ ‬تردید‭ ‬و‭ ‬قیافه‌ی‭ ‬کج‭ ‬و‭ ‬کوله‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬می‌دید،‭ ‬از‭ ‬ما‭ ‬می‌پرسید‭: ‬‮«‬توله‌سگ‭ ‬می‌خوری‭ ‬یا‭ ‬بگم‭ ‬لولو‭ ‬بیاد‭ ‬تو‭ ‬و‭ ‬غذا‭ ‬رو‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬بخوره؟‮»‬‭ ‬و‭ ‬وقتی‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬چنین‭ ‬انتخابی‭ ‬قرار‭ ‬می‌گرفتیم‭ ‬دیگر‭ ‬اگر‭ ‬غذا‭ ‬بوی‭ ‬جوراب‭ ‬هم‭ ‬می‌داد‭ ‬در‭ ‬۹۸‭ ‬درصد‭ ‬مواقع‭ ‬می‌گفتیم‭ ‬آری‭ ‬و‭ ‬هرچه‭ ‬جلوی‌مان‭ ‬گذاشته‭ ‬بودند‭ ‬را‭ ‬می‌خوردیم‭. ‬سال‭ ‬۵۷‭ ‬هم‭ ‬که‭ ‬انقلاب‭ ‬به‭ ‬ثمر‭ ‬رسید‭ ‬روحانیون‭ ‬زرنگ‌تر‭ ‬از‭ ‬بقیه‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬زودتر‭ ‬از‭ ‬بقیه‭ ‬رسیدند‭ ‬به‭ ‬صدر‭ ‬امور‭ ‬و‭ ‬بلافاصله‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬را‭ ‬گذاشتند‭ ‬توی‭ ‬کاسه‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬گفتند‭ ‬می‌خورید‭ ‬یا‭ ‬بگیم‭ ‬شاه‭ ‬برگرده؟‭ ‬مردم‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان،‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬چه‭ ‬می‌دانستند‭ ‬چیست‭ ‬و‭ ‬گفتند‭ ‬‮«‬نه‌نه‭ ‬شاه‭ ‬نمیخوایم،‭ ‬همینو‭ ‬بیارین‭ ‬بخوریم‭.‬‮»‬‭ ‬و‭ ‬چنین‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬مردم‭ ‬چنان‭ ‬آری‭ ‬محکمی‭ ‬به‭ ‬روحانیت‭ ‬گفتند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬چهل‭ ‬ساله‭ ‬با‭ ‬هر‭ ‬زبانی‭ ‬می‌گویند‭ ‬غلط‭ ‬کردیم،‭ ‬دیگر‭ ‬فایده‌ای‭ ‬ندارد‭.‬

بعد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬رفراندوم‭ ‬تاریخی،‭ ‬امام‭ ‬سابق‭ ‬خودش‭ ‬نشست‭ ‬پشت‭ ‬فرمان‭ ‬و‭ ‬گازش‭ ‬را‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬۶۷‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬عزراییل‭ ‬سپربه‌سپر‭ ‬شدند‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬یک‭ ‬تنه‭ ‬اداره‭ ‬فرمودند‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬مقام‭ ‬معظم‭ ‬رهبری‭ ‬فعلی‭ ‬جَلدی‭ ‬پرید‭ ‬پشت‭ ‬فرمان‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬بزرگوار‭ ‬هم‭ ‬تنها‭ ‬کاری‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬ملت‭ ‬خواست‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬سرجای‭ ‬خود‭ ‬بنشینند‭ ‬و‭ ‬کمربندها‭ ‬و‭ ‬همین‌طور‭ ‬دهان‌شان‭ ‬را‭ ‬محکم‭ ‬ببندند‭.‬

با‭ ‬این‌که‭ ‬چهل‭ ‬سال‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬رفراندوم‭ ‬اولیه‭ ‬گذشته‭ ‬و‭ ‬جمعیت‭ ‬ایران‭ ‬چهار‭ ‬برابر‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬هشتاد‭ ‬درصد‭ ‬آن‌هایی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬آری‭ ‬گفتند‭ ‬الان‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬قید‭ ‬حیات‭ ‬نیستند‭ ‬یا‭ ‬اگر‭ ‬هم‭ ‬زنده‭ ‬هستند‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬فرزندان‭ ‬و‭ ‬نوه‌های‌شان‭ ‬به‭ ‬شکر‭ ‬خوردن‭ ‬افتاده‌اند؛‭ ‬اما‭ ‬هنوز‭ ‬میزان‭ ‬همان‭ ‬‮«‬بله‮»‬‭ ‬ای‌ست‭ ‬که‭ ‬چهل‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬ملت‭ ‬به‭ ‬روحانیت‭ ‬داد‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬برخی‭ ‬پیشنهاد‭ ‬می‌کنند‭ ‬که‭ ‬حالا‭ ‬یک‭ ‬رفراندوم‭ ‬دیگر‭ ‬هم‭ ‬برگزار‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬مشت‭ ‬محکم‭ ‬دیگر‭ ‬بر‭ ‬دهان‭ ‬یاوه‌گویانی‭ ‬که‭ ‬نظام‭ ‬مقدس‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬تقابل‭ ‬با‭ ‬خواست‭ ‬مردم‭ ‬می‌دانند‭ ‬زده‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬بدیهی‌ست‭ ‬این‭ ‬پیشنهاد‭ ‬حتی‭ ‬شوخی‌اش‭ ‬هم‭ ‬قشنگ‭ ‬نیست‭. ‬الان‭ ‬به‭ ‬حمدالله‭ ‬نظام‭ ‬مقدس‭ ‬ما‭ ‬قدرتمند‭ ‬و‭ ‬استوار‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مکانیزم‭ ‬تغییرات‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬سیستم‭ ‬رای‌گیری‭ ‬یا‭ ‬همان‭ ‬رفراندوم‭ ‬بر‭ ‬سیستم‭ ‬‮«‬هرکی‭ ‬تخم‭ ‬داره‭ ‬بیاد‭ ‬جلو‮»‬‭ ‬استوار‭ ‬است‭.‬

البته‭ ‬این‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬نباید‭ ‬فراموش‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬قول‭ ‬بزرگی‭ ‬هرسال‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬یک‭ ‬رفراندوم‭ ‬برگزار‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬۲۲‭ ‬بهمن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ملت‭ ‬‮«‬همه‮»‬‭ ‬می‌‌آیند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬آرمان‌های‭ ‬نظام‭ ‬مقدس‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬تجدید‭ ‬میثاق‭ ‬می‌کنند‭. ‬حتی‭ ‬اگر‭ ‬آن‌طور‭ ‬که‭ ‬دشمنان‭ ‬نظام‭ ‬می‌گویند‭ ‬تعداد‭ ‬این‌ها‭ ‬پنج‭ ‬درصد‭ ‬جمعیت‭ ‬کشور‭ ‬هم‭ ‬باشد‭ ‬این‭ ‬چیزی‭ ‬از‭ ‬ارزش‌های‭ ‬نظام‭ ‬کم‭ ‬نمی‌کند،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬مهم‭ ‬کیفیت‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ارزش‭ ‬رای‭ ‬هر‭ ‬شهروند‭ ‬ولایت‌مدار‭ ‬برابر‭ ‬با‭ ‬ارزش‭ ‬رای‭ ‬بیست‭ ‬شهروند‭ ‬معمولی‌ست‭. ‬یعنی‭ ‬اگر‭ ‬پنج‭ ‬درصد‭ ‬هم‭ ‬بیایند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬رفراندوم‐‭ ‬راهپیمایی‭ ‬۲۲‭ ‬بهمن‭ ‬شرکت‭ ‬کنند،‭ ‬پنج‭ ‬درصد‭ ‬ضرب‭ ‬در‭ ‬بیست‭ ‬می‌کند‭ ‬به‭ ‬عبارتی‭ ‬صد‭ ‬درصد‭ ‬که‭ ‬تازه‭ ‬دو‭ ‬درصد‭ ‬هم‭ ‬بیشتر‌‭ ‬از‭ ‬رفراندوم‭ ‬سال‭ ‬۵۸‭ ‬است‭.‬