آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

توکا نیستانی

ویدیو


طرح و حرف زیادی ۲۵ | روزی روزگاری


once-upon-a-time

 

 

روزی روزگاری در گذشته‌های خیلی نزدیک، زندگی شکل دیگری داشت، شهر جور دیگری بود. خانه‌ها حیاط داشت و حیاط میزبان چهار فصل سال بود. هر بهار گربه‌ها و کبوترها و بنفشه‌های باغچه به اهل خانه یادآوری می‌کردند که وقت عاشق شدن رسیده. تابستان‌ها با گرما و شمد از راه می‌رسید و طعم شربت سکنجبین داشت، و پاییز حیاط را همرا با باران و خنکای هوا و بوی نم خاک تحویل زمستان می‌داد. و زمستان همیشه سرد بود و پر از جای پا در حیاطی که هنوز پارو نشده و بچه‌هایی که شب‌های امتحان به معجزه‌ی بارش برف و تعطیل مدرسه ایمان می‌آوردند.
روزی روزگاری در گذشته‌های خیلی نزدیک، حیاط خانه‌ها حوض داشت و هر بهار حوض پرآب منتظر ماهی‌های سرخ سفره‌ی هفت‌سین بود و نگران گربه‌ی چاقی که از بالای دیوار همسایه سیاستمدارانه به باغچه نگاه می‌کرد. اما کوچه‌ها، کوچه‌ها سگ داشتند و سگ‌ها مراقب بودند تا گربه‌ها بالای دیوار بمانند، و هر محله دیوانه‌ای داشت که از سگ نمی‌ترسید و همه‌ی اهل محل می‌شناختندش، دیوانه‌ی بی‌آزاری که فقط با خودش حرف می‌زد.
روزی روزگاری در گذشته‌های خیلی نزدیک، این شهر درخت داشت و گنجشک‌ها تعدادشان از برگ درخت‌ها بیشتر بود. راه رفتن زیر سایه‌ی درخت‌های خیابان پهلوی خطر داشت.
روزی روزگاری در گذشته‌های خیلی نزدیک، برف با زمستان‌های شهر من قهر کرد و دوده جای‌اش را گرفت. دوده گنجشک‌های خیابان پهلوی را تار و مار کرد. دوده ایمان بچه‌ها به معجزه‌ی برف را کدر کرد. باغچه‌ها و حوض را که خودمان خراب کردیم، سگ‌ها را مأموران شهرداری کشتند. در غیاب حوض، ماهی قرمز بعد از تحویل سال چاره‌ای جز دق کردن نداشت. با مرگ ماهی‌ها، گربه‌های خیابان نیلوفر دچار افسردگی شدند و بدون ترس از سگ از دیوارها پایین آمدند تا جلوی «فری کثیف» از مردم «سیب مخصوص» گدایی کنند، یا به قصد خودکشی خود را جلوی ماشین‌های درگذر بیاندازند.
حوض و ماهی و باغچه و موسیقی غلتیدن قوطی حلبی در جوی آب و پرنده و هوای تمیز و چشم‌انداز کوهستان و باران پاییزی و برف زمستانی را به سرعت از دست دادیم، و چهره‌ی محله‌ها و شهر عوض شد تا امروز هیچ دیوانه‌ای در شهری که همه با تلفن همراه‌شان حرف می‌زنند قابل شناسایی نباشد.
روزی روزگاری در گذشته‌ای خیلی نزدیک، همه‌ی تغییرات با رفتن برف از زمستان شروع شد و روزی روزگاری در آینده‌ای خیلی نزدیک با رفتن آخرین درخت از شهر تمام.

 

این ویدئو را ببینید