آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب

۲۳ فروردین ۱۳۹۴

شادی زمانی

اجتماع


سرکوب‌شدگانی که یک‌دیگر را سرکوب می‌کنند


بررسی وضعیت گروه‌های مختلف زنان رنگین‌کمانی

سرکوب‌شدگانی که یک‌دیگر را سرکوب می‌کنند

سرکوب‌شدگانی که یک‌دیگر را سرکوب می‌کنند

پژوهش‌های علمی درباره‌ی رنگین‌کمانی‌ها یا همان دگرباشان جنسی، در کنار اظهار نظر افرادی که هویت یا گرایش جنسی‌شانبررسی وضعیت گروه‌های مختلف زنان رنگین‌کمانی چیزی جز هویت‌ها و گرایش‌ جریان اصلی و غالب در اجتماع است، نشان می‌دهد که گروه‌هایی از رنگین‌کمانی‌ها نه تنها از سوی تک‌جنس‌گرایانِ غیرهمجنس‌گرا، که از سوی دیگر گروه‌های «دگرباش» هم زیر فشار و سرکوب هستند.

آدریان بَلو، یک محقق تراجنسی، در مقاله‌ای در وب‌سایت «فمینیسم روزانه» تلاش کرده وجوهی از سرکوبی را نمایان کند که خرده‌گروه‌های رنگین‌کمانی علیه یک‌دیگر و به ویژه علیه تراجنسی‌ها روا می‌دارند. او پیش از ورود به بحث اصلی، درباره‌ی تنوع این خرده‌گروه‌ها توضیح داده و شناخته‌شده‌ترین واژه برای تعریف «تمایل به بیش از یک جنسیت» را «دوجنس‌گرایی‌« خوانده است. او در ادامه اشاره کرده که، این واژه گروه متنوعی از هویت‌ها و تمایلات جنسی را شامل می‌شود: همه‌جنس‌گرایی (یا گرایش به همه‌ی جنسیت‌ها)، غیرمردگرایی (گرایش به همه‌ی جنسیت‌ها جز مرد)، ترجیح همجنس‌گرایی همراه با گرایش گاه‌به‌گاه به غیرهمجنس، ترجیح دگرجنس‌گرایی همراه با گرایش اندک و گاه‌به‌گاه به همجنس، و غیره.

تک‌جنس‌گرایی، به معنای تمایل به یک جنسیت؛ چندجنس‌گرایی، به معنای گرایش عاطفی یا جنسی به بیش از یک جنسیت و یا به بی‌جنسیت‌ها؛ هیچ‌جنس‌گرایی، یا تمایل نداشتن به هیچ یک از انواع جنسیت‌ها و یا بی‌جنسیت‌ها؛ و غیردوگانی، در اشاره به آن‌ها که فقط مرد یا فقط زن را به عنوان هویت جنسی نمی‌شناسند.

آدریان توضیح درباره‌ی انواع و معنای گرایش‌های جنسی و هویت‌های جنسی را ضروری دانسته و درباره‌ی ریشه پیدایش همه‌جنس‌گرایی نوشته است: «همه‌جنس‌گرایی به عنوان یک هویت جنسی در ابتدا برای نامیدن افرادی شکل گرفت که به هویت‌های جنسیتی فراتر غیر از دوگانه‌ی زن – مرد تمایل داشتند. اما دوجنس‌گرایی همچنان بر پیش‌فرض هویت جنسی دوگانی تأکید دارد و تنها زن و مرد را به عنوان دو مرجع هویت معتبر جنسی به رسمیت می‌شناسد.» مفهوم دوگانی یا دوتایی جنس و جنسیت‌های مرجع در مقابل مفهوم کوئیر قرار می‌گیرد و به سنجش و نام‌گذاری گرایش‌ها و هویت‌های جنسی و جنسیتی بر اساس دوگانه‌ی جنس و جنسیت زن و مرد اشاره دارد.

آدریان خود را به عنوان یک «تراجنسی غیردوگانی» معرفی کرده و می‌گوید: «‌به عنوان کسی که با هویت تراجنسی و غیردوگانی شناخته می‌شوم، از این بحث و جدل خسته شده‌ام. هرچند به چالش کشیدن تراجنس‌هراسی در سطح فردی و اجتماعی ضروری است، من اجازه نمی‌دهم که همسوجنسان، یعنی آن‌ها که هویت جنسی‌شان با ویژگی‌های جسمی که برای همان جنس از پیش‌ تعریف شده هماهنگ است، از من به عنوان ابزاری در نقد و ارزش‌زدایی از یک‌دیگر استفاده کنند.»

آدریان با انتقاد از تلاش برای تعیین هویت دیگران، تعاریف موجود از هویت‌های جنسی را به این ترتیب فهرست کرده است: تک‌جنس‌گرایی، به معنای تمایل به یک جنسیت؛ چندجنس‌گرایی، به معنای گرایش عاطفی یا جنسی به بیش از یک جنسیت و یا به بی‌جنسیت‌ها؛ هیچ‌جنس‌گرایی، یا تمایل نداشتن به هیچ یک از انواع جنسیت‌ها و یا بی‌جنسیت‌ها؛ و غیردوگانی، در اشاره به آن‌ها که فقط مرد یا فقط زن را به عنوان هویت جنسی نمی‌شناسند. او همچنین توضیح داده است که، دوجنس‌گرایی و همه‌جنس‌گرایی گرایش‌هایی متفاوت‌ هستند، اما در یک نگاه وسیع هردو به معنای تمایل به بیش از یک جنسیت است.

او، با این مقدمه، از همدستی دوجنس‌گراها و همه‌جنس‌گراها برای تبعیض علیه تراجنسی‌ها شکایت کرده است: «هرچند که تراجنسی‌های دوگانی و غیردوگانی جزئی از جنبش‌های چندجنس‌گرایی هستند، صدای آن‌ها اغلب در سایه‌ی سنگین گفت‌وگوهایی همسوجنس‌محور گم می‌شود.» تراجنسیتی یا دگرجنس‌گونگی (transgender) یک هویت جنسی و به این معنا است که آن‌چه فرد از جنسیت خود احساس و بیان می‌کند با برچسب جنسیتی که بر معنای تعاریف از پیش تعیین‌شده‌ی عرفی و اجتماعی با آن شناخته می‌شود، تفاوت دارد. گرایش تراجنسی (transexualism) با تعریف تراجنسیتی متفاوت است. فرد تراجنسی کسی است که جنسیتی که خودش احساس می‌کند، با آن هویت جنسی که بر مبنای ویژگی‌های ظاهری در جامعه شناخته می‌شود، در تضاد یا تناقض است. احساس تراجنسی‌ها از هویت‌ جنسی‌شان با آن‌چه فرهنگ و جامعه پیرامونی‌شان از آن‌ها انتظار دارد هماهنگ نیست. یک فرد تراجنسی ممکن است همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا، دگرجنس‌گرا، همه‌جنس‌گرا، یا چندجنس‌گرا باشد.

dt_141112_lesbian_female_gay_homosexual_800x600edited

عکس از مد اسکیپ MedScape


تک‌جنس‌گرایی:
تبعیض علیه چندجنس‌گرایان

آدریان بلو ادعا می‌کند که، رنگین‌کمانی‌های چندجنس‌گرا از سوی رنگین‌کمانی‌های تک‌جنس‌گرا با تبعیض مواجه اند. آن‌ها با مشکلات جسمی و ذهنی وخیم‌تری از جمله خودویران‌گری، تبعیض‌های استخدامی و شغلی، و تجاوزهای جنسی – از سوی زنان یا مردان – دست‌وپنجه نرم می‌کنند و، در مقابل، از حمایت کمتری نسبت به رنگین‌کمانی‌های تک‌جنس‌گرا برخوردار اند. او یکی از دلایل اصلی این تبعیض را گروه نامتحد چندجنس‌گراها می‌داند که، همپای پیش‌داوری و تعصبی همه‌جانبه علیه چندجنس‌گرایان، آن‌ها را تضعیف می‌کند: علاوه بر سرکوبی که از خارج از این گروه به آن‌ها تحمیل می‌شود، خرده‌گروه‌ها نیز با برجسته کردن و پرداختن به نقاط اختلاف و تفاوت‌هایی که با یک‌دیگر دارند، فرسایشی تدریجی را رقم می‌زنند.


وضع ناگوار دوجنس‌گرایان نسبت به هم‌جنس‌گرایان از منظر پژوهش‌های علمی

نتیجه‌ی پژوهشی که در «مدرسه‌ی عالی بهداشت و پزشکی مناطق حاره» در لندن انجام شده است نشان می‌دهد که، سلامت ذهنی زنان دوجنس‌گرا در قیاس با زنان همجنس‌گرا شرایط وخیم‌تری دارد. دوجنس‌گراها نه تنها از سوی جریان اصلی گرایش‌های جنسی در جامعه با تبعیض‌ مواجه هستند، بلکه از سوی همجنس‌گرایان نیز در معرض تهدید نادیده‌انگاری و به حاشیه رانده شدن قرار دارند. به گزارش مجله‌ی سلامت عمومی، احتمال پریشانی و ضعف عملکرد ذهنی در زنان دوجنس‌گرا بیشتر از زنان همجنس‌گرا است. این گزارش، که بر اساس تجزیه و تحلیل پاسخ‌های ۵۷۶۰ زن همجنس‌گرا و دوجنس‌گرای بالای ۱۴ سال ساکن بریتانیا تهیه شده است، نشان می‌دهد که بروز اختلال‌ تغذیه در زنان دوجنس‌گرا ۶۴ درصد محتمل‌تر از زنان همجنس‌گرا است و احتمال خودآزاری تعمدی در آنان ۳۷ درصد بیشتر از زنان همجنس‌گرا گزارش شده است. افزون بر این، احتمال ابتلای زنان دوجنس‌گرا به افسردگی و اضطراب، به ترتیب ۲۶ و ۲۰ درصد بیشتر از احتمال ابتلای زنان همجنس‌گرا به این دو اعلام شده است.

لیزا کالج، سرپرست این تحقیقات، می‌گوید: «سلامتی زنانی که فقط به مردان تمایل دارند، بسیار بهتر از زنان همجنس‌گرا است و، در قیاس میان همجنس‌گرایان و دوجنس‌گرایان، زنان دوجنس‌گرا حتا پریشان‌خاطری بیشتری نسبت به زنان همجنس‌گرا نشان می‌دهند.» او اشاره می‌کند که، دلیل این تفاوت به احتمال قوی در این نهفته است که نگرش اجتماعی به دوجنس‌گرایی هنوز منفی‌تر از همجنس‌گرایی است.


تلاش برای جامعه‌ای عاری از تبعیض علیه انواع گرایش‌های جنسی

آدریان بلو بر این نکته تأکید می‌کند که، همه باید برای ایجاد جامعه‌ای که همه‌ی انواع گرایش‌های جنسی و هیچ‌جنس‌گرایی را در بر بگیرد تلاش کنند، و برای این تلاش پیشنهادهایی ارائه می‌دهد. او از مخاطبان خود می‌خواهد که، صرف‌ نظر از تمایل جنسی خود، تراجنسی را به رسمیت بشناسند، به جای تلاش برای تعریف هویت‌های جنسی و برچسب‌ زدن بر تراجنسی‌ها و تراجنسیتی‌ها بر اساس معیارهای خود، آن‌ها را بپذیرند و به آن‌ها احترام بگذارند.

محققان بریتانیایی، با اشاره به تلاش‌هایی که برای بهبود شرایط همجنس‌گرایان در جامعه صورت گرفت، تأکید می‌کنند که همان روندی که به تغییر قوانین و ارتقای نگرش اجتماعی نسبت به همجنس‌گرایی منجر شد و وضعیت زنان همجنس‌گرا را بهبود داد، باید در مورد دیگر گروه‌های رنگین‌کمانی، از دوجنس‌گرایان تا همه‌جنس‌گرایان و تراجنسی‌ها، نیز در پیش گرفته شود.

لیزا کالج، سرپرست تحقیقات یادشده، تأکید می‌کند که همه‌ی زنان، صرف نظر از گرایش جنسی‌شان، به یک اندازه شایسته‌ی سلامت ذهنی و شادی اند. او می‌گوید: «محکومیت تعصب‌ها و پیش‌داوری‌های همجنس‌گراهراسانه اکنون نسبت به گذشته بیشتر و گسترده‌تر شده‌ است؛ و ننگی که در خصوص هویت دوجنس‌گرایی یا سایر گرایش‌های جنسی وجود دارد هم باید به همان اندازه محکوم شود.»