آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب

۷ اسفند ۱۳۹۳

احمد جلالی فراهانی

سیاست


کسی به سرهنگ نامه نمی نویسد


مستند کوتاه «کسی به سرهنگ نامه نمی نویسد» روایتی مختصر و کوتاه است از یکی از ماموران امنیتی حکومت پهلوی دوم که این روزها، غربت و خلوت خود را با نواختن سنتور می گذراند. ستوان یار دوم خلبان شاهپور شاهرخی صدر که روزگاری در سرکوب مخالفان شاه نقش داشته است، از خاطرات خود در این فیلم می گوید.
<iframe width=”560″ height=”315″ src=”//www.youtube.com/embed/xIlmkr3qeiM?list=UU1MLqj0F3t4h2yensnZQJ8Q” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>