آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب
Bannerside


۱۹ اسفند ۱۳۹۳

حسن سربخشیان

اجتماع


سرآغاز


پرونده‌ای را برایتان آماده کرده‌ایم که جمع اضداد است! شادی و انقلاب در یک شماره.
دقیق‌تر که شویم البته این دو به هم نزدیکند. ‬درهر انقلابی یکی می‌رود و دیگری می‌آید و البته عده‌ای شادند و عده‌ای غمگین. اما قرار نیست به مقایسه این دو بپردازیم.
می‌خواهیم بدانیم شادی کردن یعنی چه، چرا برخی شادند یا بهتر است بگوییم بلدند شاد باشند و برخی نه. وجوان ایرانی سهم‌اش از شادی کردن چیست؟
بستر جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند این امر را تا چه حد برایش میسر می‌کند و حدود آن تا کجاست؟
و اما در باره انقلاب، هم‌زمانی انتشار این شماره مجله با بهمن ماه که ۳۵ سال است پیروزی انقلاب در این ماه جشن گرفته می‌شود و تمام جوانب زندگی ایرانیان را تحت الشعاع آن رویداد قرار داده است، می‌طلبید تا برای جوانان این دوره از نگاه جوانان آن‌زمان نیز روایتی تازه داشته باشیم.
شاید هم شما به عنوان مخاطب “تابلو” ‬ با مطالعه مطالب این شماره ارتباطی نانوشته بین شادی و انقلاب پیدا کنید و شاید هم جوابی برای این شعار زمان انقلاب ۵۷ بیابید که آیا هر دیوی که بیرون ‌رود، فرشته‌ای بعد از او خواهد آمد؟