آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب

۶ مهر ۱۳۹۳

خلیل رشنوی

اجتماع


رفیقان عزا


rash
رفیقان عزا روایتی بی طرفانه از نوعی عزاداری است که در روز عاشورا توسط خرم آبادی ها انجام می شود. گل مالی در میان اقوام لر نشانه و نمادی از عزادار بودن افراد است که قدمتی تاریخی و کهن دارد و هنوز در برخی مناطق مرسوم است. اما این نوع گل مالی که در روز عاشورا انجام می شود نمونه تغییریافته و اغراق آمیز این رسم کهن است. این مراسم خاص سال هاست که در روز عاشورا در خرم آباد به همین صورت اجرا می شود و مهم ترین بخش هایی که در آنجا این مراسم با شکوه بیشتری برگزار می شود محله های” پشت بازار “و “درب دلاکان” است که جنبه رقابتی نیز پیدا کرده است.

برای دیدن ویدئو کلیک کنید