آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب

۸ مهر ۱۳۹۳

مجله تابلو

اجتماع


دین‌‌‌داری در جهان


به نظر می‌رسد دین در کشورهای فقیر‌تر اهمیت بیشتری دارد، در حالیکه ایالات متحده امریکا این قاعده را نقض می‌کند. کشورهایی که رضایت از زندگی و شادی بیشتری در آن‌ها گزارش شده است، بالا‌ترین نرخ اهمیت دین در زندگی روزمره را هم از آن خود می‌کنند.


نمودار: وضعیت جهان، اهمیت دین

رنگ‌ها از تیره به کمرنگ‌: دین‌دارترین‌ – دین‌دار‌تر – متوسط – کمتر دین‌دار – کمترین دینداری – خارج از مطالعه
din1

* * *

نمودار دوم: آیا دین بخش مهمی از زندگی روزمره شماست؟

din2

* * *

نمودار سوم: ‌آیا شما فرد دین‌داری هستید؟

din3

* * *

نمودار چهارم: ‌ دین‌داری در شاد‌ترین کشورهای دنیا

din5

* * *

نمودار پنجم: ‌ دین‌داری در ناشاد‌ترین کشورهای دنیا

din4