آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب

۲۴ خرداد ۱۳۹۳

امید صالحی

اجتماع


روز جهانی دوچرخه سواری لخت ها


زندگی در شهری همانند لندن که از ترافیک زیاد رنج می برد همواره برای مردم مشکل ساز است. یکی از راههای تلف نشدن وقت در ترافیک سنگین این شهر استفاده از دوچرخه می باشد، .
اما دوچرخه سواران همواره با خطراتی در شهر روبرو هستند و همین خاطر برای جلب توجه عموم و حفظ ایمنی آنها عده ای در روز ۱۴ جون که بنام روز دوچرخه سواری لخت ها نام گذاری شده است در شهر لندن به دوچرخه سواری پرداختند.

امید صالحی این عکسها را از مراسم دوچرخه سواری لخت هادر لندن گرفته است.