آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب

۱۰ فروردین ۱۳۹۳

فرهمند علی پور

اجتماع


بازار گوشت پل خمری


فروش گوشت در اکثر مناطق افغانستان هنوز هم سنتی است و خبری از کشتار در کشتارگاههای صنعتی و نگهداری گوشت در یخچال ها نیست. معمولا گوشت ها تازه عرضه می شوند و به مصرف می رسند.  بیشتر مصرف گوشت در افغانستان، گوشت قرمز است. در این عکس ها بازار فروش گوشت در شهر پل خمری را می بینید.

“پل خمری”  شهری تاجیک نشین هست و در شمال کابل واقع شده است.