آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب

۲۷ اسفند ۱۳۹۲

توکا نیستانی

کارتون


مصدق و صنعت ملی شدن نفت


‎از زمانی که طرح قانون ملی شدن صنعت نفت در مجلس شورای ملی ایران در سال ۱۳۲۹ طی پیشنهادی توسط اعضای کمسیون مخصوص نفت مطرح شد، تنها دو هفته زمان لازم بود تا به تصویب مجلس سنا رسیده و بدل به قانون شود‫.‬ از آنزمان تاکنون ۲۹ اسفند ماه روز ملی شدن صنعت نفت کشور ایران نامگذاری شد‫.‬
‎متن پیشنهاد تصویب شده:
‎«به‌نام سعادت ملت ایران و به‌منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضاکنندگان ذیل پیشنهاد می‌نمائیم که ‎صنعت نفت ایران تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرارگیرد.»

‎دکتر محمد مصدق که رهبر ملی شدن صنعت نفت شناخته می شود‫ در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ طی کودتایی از نخست وزیری برکنار، محاکمه و به سال حبس محکوم شد و پس از سپری شدن مدت زمان حبس اش به دستور محمد رضا پهلوی به احمدآباد تبعید شد .وی سرانجام در سن ۸۴ سالگی در سال ۱۳۴۵ بر اثر بیماری سرطان در گذشت‫.‬

mosadegh a