آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب
Bannerside


۲۸ اسفند ۱۳۹۲

مجله تابلو

اجتماع


آیین ایران باستان در مالزی


بر پایه سنن باستانی ایران ، مردم در آخرین چهارشنبه سال از روی آتش می پرند تا سختی ها و مصایب خود را به اخگرهای آتش سوزان بسپارند و از آتش سرخی و شادابی و پاکی را دریافت کنند. این مراسم در آخرین چهارشنبه سال برگزار می شود زیرا بر پایه اساطیر ایرانی ، سیاوش در روز آخرین چهارشنبه سال به شهادت رسید. اما ایرانیان زرتشتی برای گرامیداشت او بجای سوگواری و عزا آتش می افروختند و به همان شیوه که او از میان اخگرهای آتش عبور کرد از آتش می پریدند.
این عکسها را سوفیا از مالزی برای تابلو ارسال کرده است.