آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب

۱۰ بهمن ۱۳۹۲

هدی رستمی

اجتماع


شادی‌های کوچک


روزهایی هست که با هیجان از خواب بیدارمی شوی. صورتت را می شویی و بعد آینه را دقیق تمیز می کنی.جوری که ذره ای از غم یا دلتنگی خانه در آن  پیدا نباشد. روی مبل های سفید را بر می داری و با لبخند غبار روی کتاب ها را پاک می کنی  و از آفتابی که افتاده روی فرش تشکر میکنی. و بعد انتظار روز خوبی در کنار هم را می کشی. قشنگ ترین لباست را می پوشی و منتظر صدای زنگ دری هستی که با خودش خنده می آورد. خنده های صمیمی و شادی های کوچک تکرار نشدنی . 

مجموعه عکس