آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب
Bannerside


۳۰ دی ۱۳۹۲

هوتن سلامت

اجتماع


سنگ، مرد، آهن


در ارتفاعات استان گلستان، در دل جنگلهای کردکوی، پیرمردی هر صبح دل به کوه و جنگل می زند و کلنگ بر دل سنگ های سختی فرو می آورد که در مسی رودخانه سالهاست صیقل خورده اند. او برای شکستن این سنگها و هر دفعه بار زدن آنها با تراکتور خود به شهر، مبلغ بیست هزار تومان دریافت می کند و این زندگی روزانه مردی است از جنس سنگ و آهن درون یکی از زیباترین طبیعت های بکر ایران.