آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب
Bannerside


۱ آذر ۱۳۹۲

مجله تابلو

اجتماع


یادبودی پانزده ساله


گزارش اختصاصی تابلو از برگزاری پانزدهمین سالگرد قتل پروانه و داریوش فروهر

حدود سی نفر از دوستان و یاران خانواده داریوش و پروانه فروهر که توانسته بودند زودتر از بقیه خود را به خانه خیابان هدایت برسانند توانستند در پانزدهمین مراسم سالگرد قتل آن دو شرکت کنند. نیروهای امنیتی و انتظامی حوالی ساعت سه بعد از ظهر کوچه را بستند و اجازه ندادند تا افراد دیگر که حدود ۲۰۰ نفر می شدند وارد کوچه و خانه شوند. در این مراسم مهندس معین فر ، مهندس شاه ویسی و پرستو فروهر به ایراد سخنرانی پرداخته، یاد و خاطره این دو عزیز را زنده کردند .پرستو فروهر در سخنانش به شرح دادگاه های تشکیل شده برای پرونده پدر و مادرش و موشکافی پرونده قتل پرداخت

زنده یاد داریوش و پروانه فروهر روز اول آذرماه ۱۳۷۷ به ضرب چاقوی ماموران اطلاعات جمهوری اسلامی به قتل رسیدند.

1s

داریوش فروهر (٧ دی ١٣٠٧-١ آذر ١٣٧٧)، دبیر کل حزب ملت ایران و از رهبران جبهه ملی ایران بود. وی در دوران نخست وزیری مصدق، رهبری حزب ملت ایران را در دست داشت. حزب ملت ایران به همراه حزب زحمتکشان ملت ایران، حزب ایران و حزب مردم ایران جبهه ملی ایران را تشکیل میدادند. پس از کودتای ٢٨ امرداد، داریوش فروهر برای اجرای قانون اساسی مشروطه و برقراری مردم سالاری به مبارزات خود ادامه داد. بخاطر این مبارزات، داریوش فروهر ١۴ سال را در زندان سپری کرد. با آغاز انقلاب ١٣۵٧، داریوش فروهر به مبارزات مردم پیوست. وی در دولت مهدی بازرگان وزیر کار و سپس وزیر مشاور بود. وی از آغاز سال ١٣۵٩ به صف منتقدین نظام جمهوری اسلامی پیوست. در سال ١٣۶٠ چند تن از اعضای حزب وی اعدام شدند . خود وی نیز به زندان افتاد. داریوش فروهر از مخالفین رادیکال نظام جمهوری اسلامی در داخل کشوربود و خواستار برگزاری یک همه پرسی برای تعیین یک نظام حکومتی جدید برای ایران شده بود.

پروانه اسکندری یا پروانه فروهر (٢٩ اسفند ١٣١٧- ١ آذر ١٣٧٧)، متولد تهران، از رهبران جنبش دانشجویى و سپس حزب ملت ایران و جبهه ملى ایران بود. وى نخستین زنى بود که به عضویت شوراى مرکزى جبهه ملى ایران درآمد. پروانه فروهر مدیر مسئول نشریه جبهه ملى ایران بود. وى در سالهاى ١٣٧٠-١٣٧٧ به همراه همسرش داریوش فروهر، به چهره هاى برجسته اپوزیسیون دگرگون خواه درون کشور تبدیل شده بودند. وى به همراه همسرش در شب یکم آذرماه ١٣٧٧ توسط ماموران جمهورى اسلامى به طرز فجیعى کشته شد.

فروهر 1
فروهر 2