آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب
Bannerside


۲۹ شهریور ۱۳۹۲

بابک بردبار

اجتماع


برهوت مرگ


IMG_2923آنچه امروز به خاطره جمعی ما، فرزندان انقلاب، از دهه شصت شکل و تعیین می بخشد، از یک سو روایتی رسمی و دولتی است از دلاوری ها، رشادت ها و جان فشانی های رزمندگان در جبهه های حق علیه باطل و از سویی دیگر گفتاری سانتی مانتال و بعضا رمانتیک که فقر و کمیابی اقتصادی و فرهنگی آن دوران را (که خود محصول شرایط جنگی بود) به میانجی مجری برنامه کودک و سریال اوشین، و تصویر نوستالژیک چسب ضربدری روی پنجره هاو …ماده و مایه نوعی لذت بیمارگون قرار می دهد.

هیچ کدام ازاین دو بازنمایی برسازنده، نه گفتار حماسی دولتی و نه روایت رمانتیک، تصویری دقیق از آن دوران، دوران جنگ ، و هسته اصلی آن یعنی مرگ به دست نمی دهند. مرگ فی نفسه چیز کثیفی است. برای جستجوی تصویری حقیقی از آنچه در سال ها گذشت باید به آستانه ها و مرزها رفت. شلمچه نام یکی از این آستانه ها است. نقطه مرزی، پنجره ای به هشت سال مرگ و رد تاریک آن بر چهره خاک و بازماندگان.
شلمچه هنوز تصویری از برهوت مرگ است. از مرگ و جاماندگان و زائران آن برهوت.

22
fbs
IMG_2754
IMG_2717
IMG_2964
kj