آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب
Bannerside


۲۸ مرداد ۱۳۹۲

حسن سربخشیان

اجتماع


مصاحبه با یرواند آبراهیمیان نویسنده کتاب ۲۸ مرداد


به عقیده پرفسور آبراهیمیان عقل جمعی بر این باور است که کودتا در موقعیت و بستر جنگ سرد یا ترس از کمونیسم و مواردی از این دست روی داد. اما او معتقد است که هیچ وقت هیچ ترس ذاتی از کمونیسم وجود نداشت و آن کسانی که تصمیم به کودتا گرفتند به خوبی می دانستند که خطری از ناحیه کمونیسم در کار نیست.