آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب

۲۸ مرداد ۱۳۹۲

حسن سربخشیان

اجتماع


مصاحبه با یرواند آبراهیمیان نویسنده کتاب ۲۸ مرداد


به عقیده پرفسور آبراهیمیان عقل جمعی بر این باور است که کودتا در موقعیت و بستر جنگ سرد یا ترس از کمونیسم و مواردی از این دست روی داد. اما او معتقد است که هیچ وقت هیچ ترس ذاتی از کمونیسم وجود نداشت و آن کسانی که تصمیم به کودتا گرفتند به خوبی می دانستند که خطری از ناحیه کمونیسم در کار نیست.