آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب
Bannerside


۲۲ تیر ۱۳۹۲

مجله تابلو

سیاست


فوتبال در زمین سیاست


احمدی و فوتبال2
فوتبال ایران حداقل هر چهار سال یکبار موعد یک دیدار با رییس جمهور وقت را داشته و دارد تا عکسی به یادگار برای آقای رییس باقی بماند.
از ۱۶ سال گذشته که این رسم برقرار شد تا کنون آقای احمدی نژاد در این سمت با پا به توپ شدن خود و بازی فوتبال سعی کرد نشان دهد که بیشتر از روسای جمهور دیگر به این رشته توجه دارد.
شاید نداشتن لباس روحانیت و روحیه منحصر بفرد وی در این راه به او کمک کرد اما نباید فراموش کرد که موفقیت تیم ملی فوتبا در راهیابی به مرحله نهایی جام جهانی برزیل در دوره ریاست ایشان صورت گرفت هر چند این موفقیت را مردم به پای انتخاب روحانی نوشتند.
Screen Shot 2013-07-13 at 9.31.50 AM