آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب
Bannerside


۳ خرداد ۱۳۹۲

مجله تابلو

اجتماع


ورزش پارکور


پارکور، ورزش نسبتا جدیدی در ایران به حساب می آید. مشخص نیست چه کسانی برای اولین بار این ورزش را به صورت حرفه ای در ایران آغاز کردند. البته ویژگی های خاص پارکور و شرایط اجتماعی ایران هم در این مسئله بی تاثیر نبوده است. ورزشکاران حرفه ای این رشته را “تراسو”می گویند.

پارکور: هنر و ورزش

برای آنها پارکور تلفیقی از سرعت، نگاه، تشخیص، هماهنگی اعصاب و عضلات و تصمیم گیری در شرایط سخت است.
آنها معتقدند، پارکور ترکیبی از هنر و ورزش است و بالاتر از آن یک روش زندگی. جوانان علاقمند به پارکور بنا به ذات این ورزش باید در سطح شهر، پارک ها و خیابان ها تمرین و فعالیت کنند. اما عدم آشنایی و شناخت مردم و مسئولین از این ورزش، دردسرهای زیادی را برای آنها به وجود می آورد.
در تالارهای اینترنتی گفتگو و از زبان برخی از ورزشکاران این رشته، داستان های زیادی از سرکوب خانواده ها، مردم و به خصوص نگهبانان پارک و نیروی انتظامی با جوانان فعال در رشته پارکور نقل شده است. بسیاری از آن ها، نا آشنایی با پارکور را عامل اصلی سوء تفاهم ها و برخوردهای اجتماعی می دانند و خواستار معرفی و تبلیغ مناسب آن هستند.
این مشکلات، جمعی از تراسورهای حرفه ای در ایران را بر آن داشت تا با تاسیس یک فدراسیون و رسمیت بخشیدن به این ورزش، گامی در جهت رفع موانع بردارند. اما تلاش آنها بارها با بن بست روبرو شد تا اینکه نهایتا موفق شدند پارکور را تحت یک کمیته مستقل در زیر مجموعه فدراسیون آمادگی جسمانی به ثبت برسانند.

پارکور

پارکور در ایران