آخرین مطالب
پربازدیدترین مطالب
Bannerside


۲۱ خرداد ۱۳۹۲

نوشین نجفی

اجتماع


رقص در زیر زمین


رقص، بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران از فضای عمومی و رسانه ها با احکام رسمی و غیر رسمی حکومت حذف شد و هر نوع پرداختن به آن جرم تلقی شد. با این حال، همیشه رقص جرئی از زندگی زنان و مردان ایرانی باقی ماند و مربیان رقص ایرانی سعی کردند کلاس های خود را به صورت مخفیانه و زیر زمینی ادامه دهند تا این هنر در ایران از بین نرود.
نوشین نجفی، عکاس جوان ایرانی ساکن ژاپن است که پروژه های بسیاری را در حوزه عکاسی مستند انجام داده است. نوشین برای مدت دو سال سعی کرد از کلاس های رقص زنان که به صورت زیرزمینی برپا می شد عکاسی کند. نوشین توانست در طی دو سال از کلاس های بسیاری دیدن کند و هجازه عکاسی از بعضی از این کلاس ها را دریافت نماید.
عکس های زیر، چند فریم از کارهای نوشین است که در این شماره مجله تابلو منتشر شده است.

رقص زیر زمینی

رقص 3

رقص 2